Compliant Firms - 2021 /2022
No Name RegNo Discipline
1 CAVICON Consultant Ltd A024/REC/ECF/2015 Civil Egineering
2 CORE Concept Consultant Ltd A001/REC/ECF/2015 Civil Egineering
3 NOCTA Engineering Ltd A077/REC/ECF/2016 Civil Egineering
4 EVC Group Ltd A123/REC/ECF/2018 Civil Egineering
5 GLECOS Ltd A055/ REC/ECF/2016 Civil Egineering
6 TECOS ltd A013/REC/ECF/ 2015 Civil Egineering
7 Structural Construction and Hydraulic Consult Ltd A087/REC/ECF/2017 Civil Egineering
8 SOGEPHA Ltd A095/REC/ECF/2017 Civil Egineering
9 QARECAS Ltd A018/REC/ECF/2015 Civil Egineering
10 IMCE Ltd A008/REC/ECF/ 2015 Civil Egineering
Not Found Please Contact IER Secretariat for more details